Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2014

xhappinessiseasy
xhappinessiseasy
7170 5989
Reposted fromClary Clary viacytaty cytaty
xhappinessiseasy
6964 4429
Reposted fromClary Clary viacytaty cytaty
xhappinessiseasy
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— Wiliam Wharton
Reposted fromherside herside viathebelljar thebelljar
xhappinessiseasy
3419 0db6
Reposted frommodernfamily modernfamily viaweightless weightless
xhappinessiseasy
4620 0717
Reposted fromTLC2 TLC2 viafilmowy filmowy
xhappinessiseasy
6684 5fa4
Reposted fromJamalus Jamalus viaepidemic epidemic
xhappinessiseasy
6616 bcf0 500
rewolucja?

August 17 2014

xhappinessiseasy
xhappinessiseasy
9646 6869
xhappinessiseasy
7394 5c6e
Reposted fromgoaskalice goaskalice viacytaty cytaty
0547 23db
Reposted fromimmortal-a immortal-a viazwariowalam zwariowalam
xhappinessiseasy
9830 8f96
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaspierworld spierworld

August 16 2014

xhappinessiseasy
Play fullscreen
Which one do you prefer?
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
xhappinessiseasy
6778 37dd
Reposted fromLVNARIE LVNARIE viaBloodyHeart BloodyHeart
xhappinessiseasy
Xavier Dolan by Shayne Laverdière
Reposted fromtwice twice viaBloodyHeart BloodyHeart
xhappinessiseasy
3643 41df 500
Reposted fromspierworld spierworld
xhappinessiseasy
Lubię wieczory, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie pobyć sam. Wejść na drzewo i patrzeć w niebo. Tak zwyczajnie.
— Myslovitz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
xhappinessiseasy
3733 2bf8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiebitchdie diebitchdie
xhappinessiseasy
5544 83bf
Dziwna rzecz z tymi rzekami i drogami – rozmyślał Ryjek. – Widzi się je, jak pędzą w nieznane, i nagle nabiera się strasznej ochoty, żeby samemu też się znaleźć gdzie indziej, żeby pobiec za nimi i zobaczyć, gdzie się kończą...
Reposted fromunr-eal unr-eal viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl